Geaccrediteerde nascholing
Menu

De stille gevaren bij brand

Een kind met rookinhalatie op de spoedeisende hulp

  • 00Lokale effecten van rookinhalatie
  • 01Cyanidevergiftiging
  • 02Koolstofmonoxidevergiftiging
  • 03Methemoglobinemie
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Bij een binnenbrand kunnen ernstige symptomen optreden als gevolg van rookinhalatie. Door op de spoedeisende hulp tijdig de gevolgen van rookinhalatie te herkennen en te behandelen, kan verdere schade worden voorkomen. Naast luchtwegobstructie door lokale oedeemvorming, kunnen symptomen ontstaan passend bij een verstoorde ademhalingsketen als gevolg van een cyanidevergiftiging, koolstofmonoxidevergiftiging of methemoglobinemie. Kenmerken hiervan zijn onder andere dyspneu, hypoxemie of een metabole acidose in de bloedgasbepaling. Een kind met rookinhalatie moet volgens de ABCDE-methode worden opgevangen en zuurstof krijgen toegediend. Naast de directe gevolgen van rookinhalatie moet worden gezocht naar aanwijzingen voor bovengenoemde intoxicaties. Koolmonoxidevergiftiging en methemoglobinemie zijn direct aan te tonen in de bloedgasbepaling, een metabole acidose moet leiden tot een verdenking op cyanide intoxicatie. Elk van deze intoxicaties heeft een specifieke behandeling die in dit artikel worden besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pries, A.M.
Rook, D.
Verweij, B.G.F.
Visser, L.E.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 maart 2021
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 15 - editie - Nummer 1 | Infectie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u het risico van de lokale effecten van rookinhalatie;
  • kunt u een cyanidevergiftiging, koolstofmonoxidevergiftiging en methemoglobinemie herkennen;
  • weet u hoe te handelen bij een verdenking op een dergelijke vergiftiging als gevolg van rookinhalatie.