Geaccrediteerde nascholing
Menu

Diagnostiek en behandeling van verworven schildklieraandoeningen

  • 00Inleiding
  • 01De productie van schildklierhormoon
  • 02Schildklierdisfunctie
  • 03Verworven anatomische afwijkingen van de schildklier
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Schildklierhormoon heeft belangrijke fysiologische functies in bijna alle
organen. Een adequate schildklierhormoonconcentratie is daarom essentieel voor het groeiende en zich ontwikkelende kind. Dit onderstreept het belang van adequate diagnostiek en tijdige behandeling van een schildklierfunctiestoornis op de kinderleeftijd. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de valkuilen in de diagnostiek van schildklierziekten. De behandeling van verworven hypoen hyperthyreoïdie op de kinderleeftijd lijkt niet moeilijk, maar bij subklinische hypothyreoïdie, aanhoudende klachten onder therapie, of toxiciteit van gegeven therapie kunnen lastige dilemma’s ontstaan. Door toenemend gebruik van echo en CT worden schildkliernoduli vaker bij toeval gevonden. Redenen voor aanvullende diagnostiek bij het vinden van schildkliernoduli in de vorm van een punctie worden toegelicht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Santen, H.M. van, MD, PhD
Hoorweg-Nijman, J.J.G.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 31 mei 2018
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 0 - editie 2 - Nummer 2 | Tweedelijnszorg

Leerdoelen

  • weet u welke diagnostiek u moet inzetten bij verdenking op een verworven schildklierdisfunctie;
  • weet u wat de valkuilen zijn in de interpretatie van afwijkende schildklierparameters;
  • weet u wat de huidige stand van zaken is in de behandeling van hypothyreoïdie, subklinische hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie op de kinderleeftijd;
  • weet u wanneer aanvullend onderzoek is geïndiceerd bij een nodus van de schildklier.