Geaccrediteerde nascholing
Menu

Doen en laten in de laatste levensfase van kinderen

 • 00Inleiding
 • 01Kinderpalliatieve zorg
 • 02Advanced Care Planning
 • 03Juridische kaders
 • 04Belangenafweging aangaande de dood
 • 05Voeden is een medische handeling
 • 06Geen reanimatieplicht
 • 07Kindercomfortteams en kinderpalliatieve netwerken
 • 08 
 • 09Terug naar de casuïstiek: belangenafweging
 • 10Ten slotte: staken of stoppen van de behandeling
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 1000 kinderen. Vaak is dat overlijden de uitkomst van een langdurig ziekteproces. Kinderpalliatieve zorg is de zorg vanaf de diagnose van een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening tot na het overlijden van het kind. Terminale zorg beschrijft de zorg in de stervensfase. Advanced Care Planning is een methode waarbij tijdig samen met (kind en) ouders tot beslissingen op alle vlakken rond dit levenseinde wordt gekomen, zodat op verwachtingen, wensen, noden, angsten enzovoort kan worden ingespeeld en over- en onderzorg worden voorkomen. De zorg rond het levenseinde van kinderen kent juridische kaders, die ruimer zijn dan vaak wordt gedacht. Hierbinnen moet u net zozeer kunnen verantwoorden wat u doet als wat u niet doet. In de meeste UMC’s zijn op dit moment kindercomfortteams actief of in oprichting, evenals regionale kinderpalliatieve netwerken, die u kunnen ondersteunen bij de kinderpalliatieve zorg. Juist als op curatie gerichte behandeling niet meer mogelijk is, is transmurale intensieve kinderpalliatieve behandeling – en begeleiding – noodzakelijk, met een belangrijke rol hierin voor de kinderarts.

Bekijk de introductie bij dit nascholingsartikel door de auteurs Eduard Verhagen en Jan Peter Rake:

 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rake, J.P.
Verhagen, Prof. dr. mr. A.A.E.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 september 2017
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 11 - editie 3 - Nummer 3 | Ethiek en recht

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • weet u hoe om te gaan met dilemma’s rond het levenseinde van kinderen in uw eigen praktijk;
 • weet u dat palliatieve zorg bij kinderen jaren kan duren, dat terminale zorg de zorg in de stervensfase beschrijft en dat van staken van de behandeling pas sprake is na de dood van een kind;
 • kent u het belang van het vroegtijdig starten van Advanced Care Planning bij kinderen die gaan overlijden;
 • weet u wat juridisch kan, mag en moet bij de besluiten die u met kind en ouders maakt in de laatste levensfase;
 • weet u dat u voor wat u (nog) wel doet net zo zeer verantwoording moet kunnen afleggen als voor wat u niet (meer) doet;
 • kent u het bestaan van kindercomfortteams en regionale kinderpalliatieve netwerken en weet u wat zij in de palliatieve zorg voor ernstig zieke kinderen kunnen betekenen.