Geaccrediteerde nascholing
Menu

Dutch PEWS in de algemene kindergeneeskundige praktijk

Implementatie en lokale toepassing

Sinds tien jaar worden Pediatric Early Warning Score-systemen (PEWS-systemen) op de kinderafdeling gebruikt om vroeg signalen van acute verslechtering te signaleren en trends in de tijd te monitoren. Sindsdien is er echter een wildgroei aan PEWS-systemen ontstaan. Uit onderzoek bleek dat er behoefte is aan uniformiteit en aan toepasbaarheid op de algemene kinderafdeling. Recentelijk is de Dutch PEWS ontwikkeld als een erkend nationaal PEWS-systeem. Door het identificeren van risicofactoren kan de gevoeligheid van de PEWS worden vergroot. De mogelijkheid tot lokale adaptatie zorgt voor brede toepasbaarheid van het PEWS-systeem. Om een PEWS-systeem effectief te laten werken, is aandacht voor de implementatie cruciaal. Een inventarisatie van de remmende en ondersteunende factoren in het eigen ziekenhuis (barrières en facilitators), zoals scholing op maat, inbedding in het EPD en reductie van registratielast, is essentieel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren