Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een afwijkende CT-scan bij een kind met traumatisch hoofdletsel

Door op 14-12-2020

Op 1-6% van de hersen-CT-scans van kinderen met een licht traumatisch hoofdletsel (LTH) worden afwijkingen gezien. Het betreft verschillende typen bloedingen. Die kunnen subduraal, epiduraal of intraventriculair zijn gelokaliseerd. Het kan ook gaan om een fractuur of een contusiehaard, al dan niet met intraparenchymateus of subarachnoïdaal bloed. Bij ongeveer 10% van de kinderen met een bloeding is er progressie op de CT-scan, vaak binnen de eerste 7 uur. Slechts bij 1 op de 15 van deze kinderen treedt ook klinische achteruitgang op. Een klinische achteruitgang is in bijna alle gevallen reden voor een neurochirurgische ingreep. De CT-scan laat dan meestal een epiduraal hematoom zien met massawerking, al dan niet in combinatie met een impressiefractuur van de schedel. Kinderen met een LTH en een afwijkende CT-scan worden even vaak opgenomen op een kinderafdeling als op een kinder-IC. Intensieve bewaking en/of intubatie blijken uiteindelijk nodig bij 14% van de kinderen met afwijkingen op de CT-scan. De meeste kinderen herstellen goed. Somatische posttraumatische klachten verminderen of verdwijnen meestal in de eerste drie maanden. Toch kunnen gedragsproblemen en cognitieve klachten daarna nog wel persisteren. Dat wordt niet alleen bepaald door omstandigheden die direct met het trauma samenhangen, maar ook door premorbide factoren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren