Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een antenataal vastgestelde hydronefrose

Antenatale hydronefrose is een veelvoorkomende, vaak onschuldige radiologische bevinding. Bij geïsoleerde milde tot matige pyelumdilatatie zonder andere afwijkingen is een expectatief beleid zonder antibioticaprofylaxe of invasieve diagnostiek gerechtvaardigd. Bij oligohydramnion of bijkomende afwijkingen aan het urogenitale stelsel kunnen snelle (soms antenatale) interventie en antibioticaprofylaxe in zeldzame gevallen noodzakelijk zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • bent u in staat ten aanzien van antenatale hydronefrose een weloverwogen keuze te maken betreffende de noodzaak voor antibioticaprofylaxe en beeldvorming;
  • bent u in staat te bepalen welke kinderen moeten worden doorverwezen naar de kindernefroloog en/of kinderuroloog;
  • weet u welke kinderen een verhoogd risico hebben op een obstructieve uropathie;
  • kunt u met een gerichte vraagstelling vervolgonderzoek instellen bij antenataal ontdekte hydronefrose.