Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een wegwijzer bij kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen

Vragen over de ontwikkeling of het gedrag van een kind zijn vaak reden voor een bezoek aan het spreekuur van de kinderarts. Bij signalering, diagnostiek en hulpverlening kunnen vele verschillende instanties betrokken zijn; onder andere de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de gemeentelijke overheid en het onderwijs. Door de grote veranderingen in de organisatie van de zorg in de afgelopen jaren, is het voor veel kinderartsen onduidelijk hoe de ‘sociale kaart’ er anno 2008 uitziet. Dit artikel geeft een globaal overzicht van de in dit veld betrokken instanties en probeert deze instanties, in een logische relatie tot elkaar, onder te brengen in een stroomdiagram.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren