Geaccrediteerde nascholing
Menu

Effectiviteit van intraveneus magnesiumsulfaat bij een status astmaticus

Een astma-exacerbatie is een potentieel levensbedreigende aandoening. Volgens de NVK-richtlijn uit 2012 bestaat de initiële behandeling uit inhalaties met luchtwegverwijders en toediening van zuurstof en systemische corticosteroïden. Intraveneus magnesiumsulfaat (i.v. MgSO4) wordt, ondanks beperkt bewijs voor effect, gebruikt bij ernstige exacerbaties die onvoldoende reageren op deze initiële behandeling. Dit artikel geeft een overzicht van nieuw bewijs van effectiviteit van i.v. MgSO4 bij kinderen (1-18 jaar oud) met een exacerbatie van viraal piepen of astma. Gezocht is naar het effect op ernst van de benauwdheid, noodzaak tot opname en opnameduur, noodzaak tot beademing en nadelige effecten. Sinds de publicatie van de richtlijn in 2012 zijn één systematische review en één RCT verschenen. De resultaten hiervan leveren geen nieuwe evidence op over de effectiviteit van i.v. MgSO4 bij exacerbaties van astma of viraal piepen. Voor een beter onderbouwd advies over i.v. MgSO4 bij kinderen is meer onderzoek nodig naar de optimale dosering en inlooptijd van i.v. MgSO4 en naar een klinisch relevante uitkomstmaat, zoals overplaatsing naar de PICU. Tot die tijd blijft het huidige advies van de NVK-richtlijn Acuut astma bij kinderen gehandhaafd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren