Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ernstige pneumonie: Is (initieel) intraveneuze behandeling beter dan orale?

Door op 05-11-2009

Kinderen die zich presenteren met een ernstige pneumonie worden vaak (initieel) intraveneus met antibiotica behandeld. Orale toediening van antibiotica is goedkoper, minder belastend en geeft minder complicaties dan intraveneuze toediening van antibiotica. De vraag is of een ernstige pneumonie ook veilig en effectief behandeld kan worden door uitsluitend orale toediening van antibiotica. Op deze vraag werd een wetenschappelijk onderbouwd antwoord gezocht in de literatuur. Er werden drie gerandomiseerde klinische trials (rct’s) gevonden die de behandeling van kinderen met een ernstige pneumonie onderzochten. De studies vergeleken uitsluitend oraal toegediende antibiotica met (initieel) intraveneus toegediende antibiotica. De conclusie van deze rct’s was dat kinderen met een ernstige pneumonie veilig en effectief behandeld kunnen worden met uitsluitend oraal toegediend amoxicilline. Bij een pleurale effusie of bij ernstige systemische ziekteverschijnselen (zoals shock met vullingsbehoefte, verminderd bewustzijn of een zuurstofsaturatie < 85%) wordt altijd primair intraveneus behandeld. De methodologische kwaliteit van deze studies beoordeelden wij als valide. De toepasbaarheid van de studies op de Nederlandse situatie liet echter te wensen over. Daarom kan er geen duidelijke aanbeveling voor de kliniek worden gedaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren