Geaccrediteerde nascholing
Menu

Foetaal alcoholsyndroom

Intra-uteriene blootstelling van de foetus aan alcohol kan vele negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van de foetus. Deze effecten van alcoholgebruik zijn recent samengebracht onder de term fetal alcohol spectrum disorders (FASD). Tot de schadelijke effecten van alcohol behoren gedragsproblemen, cognitieve beperkingen en structurele dysmorfieën of congenitale afwijkingen. Kinderen aan de ernstige kant van dit spectrum worden gedefinieerd als hebbende foetaal alcohol syndroom (FAS). FASD is een diagnose per exclusionem. Het tijdig stellen van de diagnose FASD bij het kind kan leiden tot vroege interventie in geval van gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Dit kan vervolgens leiden tot vermindering van risico’s op volwassen leeftijd, zoals criminaliteit, werkeloosheid, drugs- en alcoholgebruik.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren