Geaccrediteerde nascholing
Menu

Gevolgen van een opname op een Pediatrische Intensive Care Unit

Onderzoek naar de gevolgen van een picu-opname voor een kind is schaars. De fysieke en psychosociale restverschijnselen bij de kinderen lijken aanzienlijk en daarmee kunnen de consequenties voor de lange termijn groot zijn. De kwaliteit van leven (kvl) is bij veel kinderen vergelijkbaar met die van gezonde leeftijdsgenoten. De kinderen met fysieke problemen (in sommige studies 40% van de overlevenden) en de kinderen die cognitief minder goed functioneren, scoren de kvl op verschillende domeinen minder goed. ptss wordt gediagnosticeerd bij 5 tot 28% van de kinderen ouder dan 7 jaar en bij 18 tot 48% van de ouders. Kennis over de restverschijnselen en de gevolgen daarvan voor het kind en zijn ouders moet uiteindelijk, zoals bij volwassen icu-patiënten, leiden tot verbetering van zorg in de acute fase en na ontslag uit de picu. Bij volwassen icu-patiënten zijn de neurocognitieve restverschijnselen het meest invaliderend. Bij kinderen is dat nauwelijks onderzocht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren