Geaccrediteerde nascholing
Menu

Helmbehandeling bij zuigelingen met positionele schedelvervorming

In Nederland droegen in het afgelopen decennium jaarlijks zo’n tweeduizend baby’s maandenlang een helm om schedelvervorming te corrigeren, terwijl de effectiviteit van deze behandeling niet was aangetoond.
In de heads-studie zijn 84 gezonde baby’s met matige tot ernstige schedelvervorming op de leeftijd van 5 à 6 maanden ‘at random’ verdeeld: 42 baby’s kregen helmbehandeling en bij 42 baby’s werd het natuurlijke beloop afgewacht. Uit de resultaten bleek dat de helmbehandeling geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het afwachten van het natuurlijke beloop bij schedelvervorming. Aangezien de helm veel bijwerkingen geeft en de therapiekosten hoog zijn, wordt het gebruik hiervan afgeraden bij gezonde zuigelingen van 5 à 6 maanden oud met matige tot ernstige schedelvervorming.
Het accent van de aanpak van voorkeurshouding en (beginnende) schedelvervorming bij baby’s moet (nog) meer komen te liggen op de preventieve adviezen van de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg en op vroegtijdige opsporing, eventueel gevolgd door tijdige verwijzing naar de kinderfysiotherapeut.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kunt u aan ouders uitleggen dat helmbehandeling geen toegevoegde waarde heeft bij het herstel van matige tot ernstige schedelvervorming bij zuigelingen van 5 tot 6 maanden oud;
  • kunt u met ouders bespreken dat de meeste ouders tevreden zijn met de vorm van het hoofd van hun kind als het 2 jaar oud is, ongeacht of het wel of niet met een helm behandeld is;
  • kunt u aan ouders uitleggen welke mate van herstel te verwachten is van het natuurlijke beloop van schedelvervorming en van helmbehandeling;
  • kent u het belang van meer aandacht voor de preventie en vroegtijdige detectie en behandeling van schedelvervorming.