Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het bevorderen van therapietrouw bij kinderen met astma

Veel kinderen met astma bereiken geen goede astmacontrole; onvoldoende gebruik van inhalatiesteroïden door therapieontrouw is daarvan een belangrijke oorzaak. Therapieontrouw is vaak een bewuste keuze van ouders (en kind), gebaseerd op eigen opvattingen over astma en de medicatie. Door medicamenteuze adviezen gepaard te laten gaan met voldoende begeleiding, zoals regelmatige zelfmanagementeducatie, kan deze vorm van therapieontrouw voor een groot deel worden voorkomen. Dat betekent dat de kwaliteit van astmazorg, inclusief communicatieve vaardigheden van artsen en verpleegkundigen, van groot belang is. Ondanks kwalitatief hoogstaande zorg blijven sommige ouders en kinderen therapieontrouw; vaak betreft dit niet-intentionele therapieontrouw. Door belemmerende factoren (zoals een chaotische gezinsorganisatie) lukt het deze gezinnen niet om de inhalatiesteroïden regelmatig in te nemen. Deze vorm van therapieontrouw is lastig vast te stellen en is soms, ondanks zorg op maat, nauwelijks te verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren