Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het Emma Thuis team

Kinderpalliatieve zorg met brugfunctie tussen ziekenhuis en thuis

Het Emma Thuis team (ETt) is opgericht om de kinderpalliatieve zorg te verbeteren. Het is het eerste vanuit het ziekenhuis opgerichte kinderpalliatieve team in Nederland en draagt zorg voor gezinnen van kinderen met een levensbedreigende aandoening. Dit multidisciplinaire team werkt zowel vraaggericht als aanbodgestuurd en verbindt alle zorgverleners rond het kind. Het team voorziet in de fysieke (medische), psychosociale, pedagogische en spirituele zorgbehoeften en biedt ook nazorg. Door gebruik te maken van het Individueel Zorgplan Palliatieve zorg wordt geanticipeerd op wat nodig is. Vanuit ouderperspectief vormen belangrijke elementen voor het succes van het ETt de continuïteit, de coördinatie van zorg, met één betrouwbaar contactpunt, de praktische ondersteuning en de sensitieve en betrouwbare opstelling van de teamleden. Wetenschappelijk onderzoek heeft meer inzicht gegeven in zorgbehoefte en teamfuncties. Er is een businessmodel gepubliceerd waarin bouwstenen staan voor het oprichten van een kinderpalliatief team in een ziekenhuis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren