Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het individueel zorgplan voor palliatieve zorg voor kinderen

Van een uitgebreide richtlijn met veel aanbevelingen naar een handzaam individueel zorgplan

In 2013 is de NVK-richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen gepubliceerd, met als doel de zorg te verbeteren voor kinderen die ernstig ziek of stervende zijn. De evidence-based richtlijn geeft aanbevelingen over herkenning en behandeling van symptomen bij kinderen in de palliatieve fase, over besluitvorming en over organisatie van zorg. Kennis van het bestaan van de richtlijn en de bijbehorende aanbevelingen is van groot belang voor het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland. Ten behoeve van de implementatie van de richtlijn, waarmee anticiperend handelen in de palliatieve zorg voor kinderen wordt bevorderd, hebben wij een individueel zorgplan (IZP) ontwikkeld. Dit IZP geeft een overzicht van zowel de somatische als de psychosociale situatie van de individuele patiënt, met de daarbij te verwachten problemen. Dit zorgplan wordt samen met de kinderarts, de patiënt en/of de ouders ingevuld en er is specifieke aandacht voor de behoeften, wensen en doelen van de patiënt en zijn omgeving.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u hoe de NVK-richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen tot stand is gekomen en op welke domeinen deze aanbevelingen geeft;
  • bent u bekend met enkele belangrijke principes uit de kinderpalliatieve zorg;
  • kent u het belang van implementatie van een richtlijn en weet u hoe hieraan met een anticiperend individueel zorgplan kan worden bijgedragen.