Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het nut van antenataal toegediende corticosteroïden bij primaire sectio caesarea bij aterme pasgeborenen

Sectio caesarea (SC) is geassocieerd met meer respiratoire complicaties post partum. Antenataal toegediende corticosteroïden zijn bewezen effectief in het bevorderen van de longrijping en het verminderen van respiratoire complicaties bij prematuren < 34 weken. In dit artikel bespreken wij het wetenschappelijk bewijs voor corticosteroïdtoediening bij een primaire SC (PSC) bij een amenorroeduur tussen 37 en 39 weken. Op basis van de huidige literatuur kunnen we concluderen dat profylactische prenatale corticosteroïden bij deze zwangerschapstermijn het risico verlagen op respiratoire complicaties bij de neonaat en leiden tot minder opnames. De studies waren echter van lage kwaliteit met een hoog risico op vertekening, wat het ware effect van de interventie moeilijk in te schatten maakt. We adviseren dan ook om een PSC uit te stellen tot een amenorroeduur van 39 weken. Als dit niet mogelijk is, kan samen met de ouders een individuele afweging worden gemaakt, waarbij de zwangerschapsduur als grootste risicofactor moet worden meegenomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren