Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het nut van de buikoverzichtsfoto bij het stellen van de diagnose functionele obstipatie

De diagnose obstipatie wordt gesteld op grond van een combinatie van symptomen en bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Bij twijfel wordt regelmatig een buikoverzichtsfoto gemaakt. De kwalitatief betere studies laten echter geen meerwaarde zien van het maken van een buikoverzichtsfoto voor de diagnose obstipatie en de inter- en intraobservervariabiliteit is hoog. In de richtlijn obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar wordt aanbevolen om geen buikoverzichtsfoto te maken om de diagnose functionele obstipatie te stellen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren