Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het nut van de thoraxfoto bij verdenking milde pneumonie: de evidence achter de richtlijnen

Om een onderscheid te kunnen maken tussen een bacteriële/ atypische pneumonie of een virale pneumonie, wordt frequent een thoraxfoto gemaakt. De vraag is of het maken van een thoraxfoto bij kinderen met een klinische verdenking op pneumonie tot sneller herstel van de patiënt leidt dan wanneer deze achterwege blijft. Er is één methodologisch goed uitgevoerde gerandomiseerde studie bij 522 kinderen met verdenking milde pneumonie die hiernaar gekeken heeft. Deze studie laat geen effect zien van het maken van een thoraxfoto op het klinisch herstel. Het gaat hier echter om een Zuid-Afrikaanse studie met eerstelijns patiënten met alleen klachten van hoesten en tachypneu (geen koorts), die poliklinisch behandeld kunnen worden. Ondanks kanttekeningen over de toepasbaarheid van het onderzoek in de Nederlandse tweedelijnszorg is er op voorhand geen reden om aan te nemen dat een thoraxfoto bij kinderen die zich presenteren met de verdenking milde pneumonie in Nederlandse ziekenhuizen en die poliklinisch behandeld kunnen worden, wel zinvol is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren