Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het onderwijslandschap voor een kind met een beperking

 • 00Recht op passend onderwijs
 • 01Om hoeveel kinderen gaat het?
 • 02Speciaal onderwijs
 • 03Ambulante ondersteuning
 • 04Speciaal basisonderwijs
 • 05Voortgezet onderwijs
 • 06De rol van kinder(revalidatie)arts en jeugdarts bij passend onderwijs
 • 07Tot slot
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Elk kind in Nederland heeft recht op passend onderwijs en op aanpassingen die nodig zijn om dit mogelijk te maken. Denk hierbij aan extra didactische ondersteuning voor kinderen met een leerbeperking, maar ook aan aanpassingen van school of rooster die nodig zijn vanwege een fysieke beperking. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind een plek krijgt die past bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Er wordt naar gestreefd dit zo veel mogelijk in het reguliere onderwijs te organiseren, maar als er meer aanpassingen nodig zijn dan in het reguliere onderwijs kunnen worden geboden, kunnen kinderen worden aangemeld voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Aan de hand van casuïstiek gaan we in op de verschillende onderwijsvormen in Nederland. We geven aan wat de mogelijkheden zijn voor kinderen met een beperking. Ook beschrijven we hoe kinderen met een beperking gebruik kunnen maken van faciliteiten uit het speciaal onderwijs.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de verschillende onderwijsvormen voor kinderen;
 • heeft u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van passend onderwijs;
 • kent u de mogelijkheden van speciaal (basis)onderwijs;
 • weet u welke rol u als kinderarts kunt spelen in de keuze van onderwijs.