Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het Rijksvaccinatieprogramma

Meer angst voor de prik dan voor de ziekte? De rol van kinderarts en jeugdarts

Door op 15-03-2018
 • 00Inleiding
 • 01Het RVP en het effect op mortaliteit en morbiditeit
 • 02Ontwikkelingen: nieuwe vaccinaties, nieuw doelgroepen
 • 03Samenstelling van vaccins
 • 04Daadwerkelijke en vermeende bijwerkingen van het RVP
 • 05Weerstanden tegen vaccinatie
 • 06Twijfelende ouders: meer angst voor de prik dan voor de ziekte?
 • 07Dalende vaccinatiegraad
 • 08Tot slot
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Terwijl het nut en de veiligheid van het huidige Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onomstotelijk vaststaan, daalt de vaccinatiegraad. Zowel vanuit individueel als vanuit volksgezondheidsperspectief is dit een zorgelijke situatie. Jeugdartsen maar ook kinderartsen moeten daarom het gesprek aangaan met de groeiende groep twijfelende ouders. Deze ouders kennen de ernst van de doelziekten niet meer, terwijl zij over bijwerkingen van vaccinatie veel onjuiste en onterecht bang makende informatie op internet kunnen vinden. Luisteren naar waar hun angsten liggen en daarop ingaan, blijkt belangrijker dan proberen hen met feiten te overtuigen. Discussies met daadwerkelijke ‘antivaxxers’ zijn nauwelijks zinvol en werken mogelijk zelfs averechts. In dit artikel komt ook een aantal aspecten van het RVP aan bod waarvan iedere kinderarts op de hoogte zou moeten zijn om de vragen van ouders afdoende te kunnen beantwoorden. Want juist aan de antwoorden van een kinderarts hechten de meeste (jonge) ouders veel waarde.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Horst, H. ter
Rake, J.P.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 maart 2018
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 12 - editie 1 - Nummer 1 | Jeugdgezondheidszorg

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de doelziekten van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP);
 • kent u het effect van het RVP op de mortaliteit en morbiditeit in Nederland;
 • bent u op de hoogte van de procedure rond nieuwe vaccinaties in het RVP;
 • hebt u kennis over de reststoffen van en toevoegingen aan vaccins;
 • kent u de daadwerkelijke en vermeende bijwerkingen van RVP-vaccinaties en weet u wat te doen wanneer u na vaccinatie klachten signaleert;
 • bent u op de hoogte van de weerstanden tegen vaccinatie en weet u hoe u het gesprek kunt aangaan met twijfelende ouders.