Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hoge flow neusbril versus nasale continue positieve luchtwegdruk bij prematuren

Een systematisch literatuuroverzicht

Respiratoire insufficiëntie komt vaak voor bij prematuur geboren neonaten en niet-invasieve ondersteuning geniet bij de behandeling de voorkeur. Deze ondersteuning wordt gewoonlijk gegeven door nasale continue positieve luchtwegdruk (nasal continuous positive airway pressure: ncpap), maar een nieuwe vorm van respiratoire ondersteuning, de hoge flow neusbril (high flow nasal cannula: hfnc) wordt steeds vaker toegepast.

De vraag is of deze nieuwe vorm van niet-invasieve ondersteuning effectief en veilig is om mechanische beademing te voorkómen en uitkomsten op de lange termijn te verbeteren.

Er werden drie gerandomiseerde gecontroleerde studies (rct’s) gevonden die ncpap vergeleken met hfnc. De studies includeerden een gering aantal patiënten en waren van een matige methodologische kwaliteit. Gepoolde data met als uitkomstmaat respiratoire insufficiëntie en/of bijwerkingen laat geen verschil zien tussen de groepen behandeld met hfnc of ncpap, maar de individuele studies vertonen een grote spreiding en de betrouwbaarheidsintervallen zijn te breed om klinisch relevante uit te sluiten. Op basis van deze resultaten en expliciet genoemde overige overwegingen kan het gebruik van hfnc niet aanbevolen worden. Meer gerandomiseerd onderzoek met grote aantallen patiënten en uitkomsten op de lange termijn is nodig om de relatieve effectiviteit van hfnc en ncpap bij de behandeling van respiratoire insufficiëntie bij prematuur geboren neonaten vast te stellen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren