Geaccrediteerde nascholing
Menu

Iedereen kan KLIKken

Het bespreken van Patient Reported Outcomes in de klinische praktijk

 • 00Inleiding
 • 01Onderzoek
 • 02Hoe werkt KLIK in de praktijk?
 • 03Implementatie van KLIK
 • 04PROM-cyclus
 • 05KLIK-training
 • 06KLIK-terugkoppeling
 • 07Implementatie van KLIK in het buitenland
 • 08Optimalisering van KLIK
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

KLIK is een online portaal waarmee via Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) de kwaliteit van leven, symptomen en het psychosociaal functioneren van een kind met een chronische ziekte of aandoening en zijn ouders systematisch in beeld worden gebracht en kunnen worden besproken in de spreekkamer. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van vijftien jaar onderzoek naar de ontwikkeling, effectiviteit, toepassing, implementatie en optimalisering van dit portaal (www.hetklikt.nu). Terugkoppeling van PROM’s leidt tot een toename van het aantal gesprekken over het emotioneel en sociaal functioneren en tot meer tevredenheid over de geboden zorg. KLIK is geïmplementeerd in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland en inmiddels ook in het buitenland. De optimalisering bestaat uit realisatie van de integratie van KLIK met elektronische patiëntendossiers (EPD’s), het gebruik van kortere vragenlijsten en een mobiele KLIK-versie. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Haverman, L.
Oers, H.A. van
Grootenhuis, M.A.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 6 juni 2019
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 13 - editie 2 - Nummer 2 | Psychologie

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u waarom het zinvol is om Patient Reported Outcomes (PROs) te monitoren;
 • kent u de mogelijkheden van het KLIK-portaal;
 • kunt u stappen zetten om PROs in uw praktijk te monitoren bij de behandeling van kinderen met een chronische ziekte.