Geaccrediteerde nascholing
Menu

Is behandeling met clobazam tijdens koortsperioden effectief in het voorkomen van koortsconvulsies bij kinderen?

De meeste koortsconvulsies zijn onschuldig. Ze gaan echter vaak gepaard met ziekenhuisbezoek en kunnen leiden tot veel angst, vooral bij de ouders. Wij zochten antwoord op de vraag of behandeling met clobazam tijdens koortsperioden effectief is in het verlagen van de recidiefkans bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar met een of meer doorgemaakte koortsconvulsies.
Wij vonden één valide studie, uitgevoerd in India. In deze studie nam bij behandeling met clobazam tijdens koortsperioden de herhalingskans op koortsconvulsies met 64% af. Het number needed to treat (NNT) is 2. Dit wil zeggen dat er twee patiënten behandeld moeten worden om één koortsconvulsie te voorkomen. De toepasbaarheid van deze studies voor de Nederlandse situatie is niet zeker.
Er is dus vooralsnog in Nederland onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat clobazam tijdens een koortsperiode effectief en veilig het optreden van een koortsconvulsie kan voorkomen bij kinderen die in het verleden meerdere koortsconvulsies hebben doorgemaakt. Het summiere bewijs dat er is, laat wel een duidelijke afname van de recidiefkans zien. Daarom kan behandeling met clobazam tijdens koortsperioden bij bepaalde patiëntencategorieën worden overwogen om de recidiefkans te verlagen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u of er wetenschappelijke onderbouwing is voor profylactische behandeling met clobazam bij kinderen met koortsconvulsies;
  • kent u risicogroepen die in aanmerking zouden kunnen komen voor behandeling met clobazam tijdens koortsperioden;
  • kunt u in de dagelijkse praktijk ouders gefundeerd informeren over de effectiviteit van clobazam.