Geaccrediteerde nascholing
Menu

Klinische chemie voor de pediatrie

Laboratoriumdiagnostiek bij kinderen kent valkuilen en uitdagingen. De bloedafname bij kinderen vraagt extra aandacht, niet alleen vanwege de gekozen techniek (capillaire bloedafname) maar ook om pijn en angst te beperken. De analyse van pediatrische bloedmonsters kan tijdrovend zijn en is gevoeliger voor interferentie. Ook bij point-of-caretoepassingen is de analytische kwaliteit van de gebruikte apparaten niet altijd afdoende. Bij de interpretatie van uitslagen zijn pediatrische referentie-intervallen belangrijk, maar niet altijd voorhanden. De complexiteit van dit alles vraagt om specialisatie van de laboratoriumspecialist Klinische chemie en nauw en regelmatig overleg en kennisoverdracht tussen laboratoriumspecialisten en kinderartsen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren