Komt een vluchtelingenkind op uw spreekuur … 1 punt

Nascholingsartikel

De toegenomen stroom vluchtelingenkinderen is merkbaar in uw spreekkamer. De vraag doet zich voor hoe de zorg voor vluchtelingenkinderen is geregeld en wat de gezondheidsrisico’s van vluchtelingenkinderen zijn. Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de organisatie van zorg rondom vluchtelingenkinderen en een summier overzicht van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Kinderartsen ervaren knelpunten in de zorg voor vluchtelingenkinderen. De registratie Vluchtelingenkinderen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) geeft een eerste aanzet tot inzicht in de aard van deze knelpunten. Ook hier is voorzichtigheid geboden, om niet te snel conclusies te trekken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren