Geaccrediteerde nascholing
Menu

Komt een vluchtelingenkind op uw spreekuur …

Door op 07-03-2017
 • 00Inleiding
 • 01 
 • 02Organisatie zorg voor asielzoekerskinderen en vergunninghouders
 • 03Vergunninghouders in gemeenten
 • 04Gezondheidsrisico’s van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen
 • 05Psychosociaal welbevinden
 • 06
  Logistieke uitdagingen rondom asielzoekers- en vluchtelingenkinderen
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

De toegenomen stroom vluchtelingenkinderen is merkbaar in uw spreekkamer. De vraag doet zich voor hoe de zorg voor vluchtelingenkinderen is geregeld en wat de gezondheidsrisico’s van vluchtelingenkinderen zijn. Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de organisatie van zorg rondom vluchtelingenkinderen en een summier overzicht van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Kinderartsen ervaren knelpunten in de zorg voor vluchtelingenkinderen. De registratie Vluchtelingenkinderen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) geeft een eerste aanzet tot inzicht in de aard van deze knelpunten. Ook hier is voorzichtigheid geboden, om niet te snel conclusies te trekken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Baauw, A.
Slinger, K.
Goosen, S.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 maart 2017
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 11 - editie 1 - Nummer 1 | Migranten en Global health

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de organisatie van zorg rondom asielzoekerskinderen en vergunninghouders in Nederland;
 • kent u de gezondheidsrisico’s van vluchtelingenkinderen;
 • hebt u meer inzicht in het psychosociaal welbevinden van vluchtelingenkinderen;
 • kent u voorlopige uitkomsten van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK).