Geaccrediteerde nascholing
Menu

Koorts en neutropenie bij kinderen met kanker

 • 00Inleiding
 • 01Infectiepreventie
 • 02Antibiotische profylaxe tijdens chemotherapie
 • 03Vaccinaties
 • 04Koorts bij neutropenie
 • 05Conclusies
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Infecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij kinderen met kanker. Het risico op ernstige bacteriële infecties is vooral hoog bij chemotherapie-geïnduceerde neutropenie. Wanneer een patiënt koorts ontwikkelt tijdens neutropenie, volgt standaard ziekenhuisopname en behandeling met intraveneuze breedspectrumantibiotica. Bij 20 tot 30% van de kinderoncologische patiënten met febriele neutropenie wordt een bacteriële infectie aangetoond, in de meeste gevallen grampositieve bacteriën. Andere oorzaken van koorts bij neutropenie zijn onder meer virale infecties, bloedtransfusies, medicatie, tumorkoorts en mucositis. Veel kinderen met koorts en neutropenie worden dus onnodig opgenomen en behandeld met antibiotica. Er wordt veel onderzoek gedaan naar risicomodellen voor koorts bij neutropenie om deze overbehandeling te reduceren. Het is veilig gebleken om kinderoncologische patiënten die zich presenteerden met koorts bij neutropenie zonder focus of afwijkende vitale parameters, na 72 uur antibiotische behandeling naar huis te ontslaan, mits zij minimaal 24 uur koortsvrij zijn en de kweken negatief zijn gebleven, ongeacht het aantal neutrofiele granulocyten op dat moment.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Miedema, Dr. K.G.E.
Tissing, Dr. W.J.E.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 juni 2016
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 10 - editie 2 - Nummer 2 | Oncologie en hematologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de belangrijkste oorzaken van koorts bij neutropenie bij kinderen met kanker;
 • kent u de belangrijkste risicofactoren voor een ernstig verlopende bacteriële infectie bij kinderen met kanker;
 • kent u de belangrijkste maatregelen die worden genomen ter preventie van infecties bij kinderen met kanker;
 • kunt u relevante anamnese en lichamelijk onderzoek verrichten bij een kind dat zich presenteert met koorts bij neutropenie;
 • weet u welke aanvullende onderzoeken geïndiceerd zijn bij een kind dat zich presenteert met koorts bij neutropenie;
 • weet u hoe u een kind met koorts bij neutropenie moet behandelen.