Geaccrediteerde nascholing
Menu

Laat kinderen niet (uit)vallen

 • 00Inleiding
 • 01Factoren die van invloed zijn op voortijdig schoolverlaten
 • 02Ziekteverzuim en de rol van de jeugdarts
 • 03Verbinding, veiligheid en steun
 • 04 
 • 05Samenwerken
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Schooluitval is naast een onderwijsprobleem ook een probleem van de (publieke) gezondheid. Zonder startkwalificatie vinden jongeren moeilijker een (goed betaalde) baan, doen ze vaker een beroep op een sociale uitkering en bevinden ze zich vaker in een lagere sociaal-economische positie. Mensen met een lage sociaal-economische positie hebben meer gezondheidsproblemen en leven minder lang. Schooluitval is complex en meerdere factoren spelen al vanaf de vroege levensjaren een rol. Schoolverzuim is een sterke voorspeller van schooluitval en vaak een signaal van onderliggende problemen. Zowel jeugdartsen en huisartsen als kinderartsen hebben een rol in de signalering van onderliggende problematiek en zij kunnen samen zoeken naar oplossingen om kinderen niet te laten (uit)vallen.

Bekijk het introductiefilmpje van dit artikel:

 

 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Theunissen-Lamers, J.A.M.
Hendriks, T.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 maart 2018
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 12 - editie 1 - Nummer 1 | Jeugdgezondheidszorg

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • ziet u schooluitval als óók een probleem van de (publieke) gezondheid;
 • (her)kent u factoren die het risico op schooluitval vergroten;
 • zoekt u naar onderliggende problemen bij schoolverzuim/schooluitval;
 • kent u de rol van de leerplichtambtenaar;
 • ziet u de meerwaarde van een goede samenwerking tussen kinderarts en jeugdarts.