Geaccrediteerde nascholing
Menu

Managementtips voor de kinderarts

Door op 03-06-2010

Het is mogelijk uw werk efficiënt te organiseren als u duidelijke keuzes maakt over uw eigen workload en takenpakket en uw agendaplanning hierop laat inrichten. Kijk voortdurend kritisch naar uw activiteiten en tijdsbesteding. Sommige taken zijn in overleg te delegeren en kunnen binnen vakgroepsverband verdeeld worden. Dit geldt ook voor de onderlinge afstemming van de profielen van de verschillende vakgroepleden en het aanpassen van uw keuzes afhankelijk van de fase waarin uw loopbaan zich bevindt.

In de vakgroep dient op basis van respect en vertrouwen te worden samengewerkt. Maak duidelijke afspraken over taakverdeling, sturing en mandatering, visie en beleidsvorming. Organiseer uw vergaderingen efficiënt en maak regels over besluitvorming. Sta met uw vakgroep regelmatig stil bij het professioneel functioneren, de onderlinge samenwerking en de externe representatie.
Managementparticipatie vanuit de medische staf is een belangrijke succesfactor voor het moderne ziekenhuis. Een assessment helpt om de geschiktheid van de specialist-manager in te schatten en een specifiek scholingsprogramma in te richten. Naast motivatie, kennis, beschikbare tijd en inzet van de manager, zullen ook draagvlak vanuit de achterban en het mandaat bepalend zijn voor de effectiviteit van de medisch specialist als manager. Maak hieromtrent vooraf goede afspraken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Roorda, Dr. R.J.
Rubriek Vraag en antwoord
Publicatie 3 juni 2010
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 4 - editie 2 - Nummer 2 | Obesitas