Geaccrediteerde nascholing
Menu

Minder pijn, minder angst

Lachgas voor kinderen in het OLVG

Door op 23-06-2015

Kinderen lijden vaak onnodig pijn en angst tijdens medische procedures. Bij ingrepen zoals infusen prikken, wonden hechten, ruggenprik of botten zetten, is de behandeling van pijn en angst vaak niet optimaal en wordt er regelmatig gewerkt met fixatie (vasthouden) van het kind. Deze traumatische ervaringen kunnen leiden tot langdurige psychische schade bij het kind. Als toevoeging aan het palet van mogelijkheden om angst en pijn beter te beheersen, hebben wij in het OLVG in Amsterdam lachgassedatie geïntroduceerd. In dit artikel worden de achtergronden van de lachgassedatie en het implementatietraject belicht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de CBO-richtlijn Procedurele sedatie en analgesie buiten de OK bij kinderen;
  • kent u de globale gang van zaken bij het implementatietraject van nieuwe technieken in een ziekenhuis;
  • kunt u niet-farmacologische en farmacologische mogelijkheden voor angst- en pijnbeheersing vergelijken.