Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nieuwe GINA-richtlijn voor astmabehandeling

Aan te bevelen voor gebruik in de kindergeneeskundige praktijk?

De nieuwe gina-richtlijn voor de behandeling van astma werd door twee onafhankelijke onderzoekers beoordeeld met het agree-instrument. Dit is een gestandaardiseerd instrument om de validiteit en de toepasbaarheid van evidence-based richtlijnen te onderzoeken. Uit deze beoordeling bleek dat de gina-richtlijn een aanzienlijk aantal methodologische en inhoudelijke tekortkomingen kent. Er worden aanbevelingen gedaan over de plaats van langwerkende bèta-2-sympathicomimetica en leukotriënenreceptorantagonisten, zonder dat hun effectiviteit duidelijk aangetoond is in valide studies en de bijwerkingen goed zijn uitgezocht. De gina-richtlijn kan dan ook niet voor gebruik in de Nederlandse pediatrische praktijk worden aanbevolen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren