Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nieuwe technieken in de medische microbiologie

  • 00Inleiding
  • 01Toekomst
  • 02Reacties (0)

Samenvatting

De diagnostiek naar infectieziekten heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Dit proces heeft voor veel verbeteringen gezorgd. Door toenemend gebruik van verschillende moleculaire technieken, zoals (RT)-PCR en sequencing, massaspectrometrie en verdergaande digitalisering in de medische-microbiologische laboratoria kunnen voor steeds meer infectieziekten diagnoses worden gesteld en vaak ook sneller. In dit artikel zal dieper worden ingegaan op de principes die ten grondslag liggen aan PCR, sequencing en massaspectrometrie en worden aan de hand van een aantal casussen de toepassingsmogelijkheden hiervan belicht. De nieuwe ontwikkelingen hebben veel gebracht en de zoektocht naar verdere innovaties gaat door. Daarom zal tot slot geschetst worden welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen verwacht kunnen worden voor de diagnostiek naar infectieziekten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u welke nieuwe microbiologische technieken kunnen worden gebruikt voor het identificeren of aantonen van virale of bacteriële verwekkers;
  • heeft u inzicht in klinische indicaties uit de kindergeneeskundige praktijk voor het inzetten van deze technieken;
  • weet u welke technieken momenteel verder worden ontwikkeld.