Geaccrediteerde nascholing
Menu

Optimale medische begeleiding van kinderen met downsyndroom

Een kind met downsyndroom (DS) heeft specifieke uiterlijke kenmerken en lichamelijke afwijkingen, die veroorzaakt worden door trisomie van (een deel van) chromosoom 21. Kinderen met DS hebben specifieke medische zorg nodig, zoals beschreven in de richtlijn Medische begeleiding van kinderen met DS, die in 2011 geheel herzien is. Aandachtspunten in de zorg voor een pasgeborene met DS zijn: het stellen van de diagnose DS en het meedelen daarvan aan ouders, het geven van actuele en realistische informatie en het opstarten van de zorg in de eerste weken. Na het eerste levensjaar is het belangrijk dat de (para)medische zorg gecontinueerd wordt en het kind de juiste begeleiding krijgt. De medische zorg is gericht op de algemene gezondheid en op de specifieke bijkomende aandoeningen die bij DS vaak voorkomen. De kinderarts is de zorgcoördinator. De minimale zorg die kinderen met DS op de verschillende leeftijden nodig hebben is beschreven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren