Geaccrediteerde nascholing
Menu

Partiële wisseltransfusie bij de polycythemische pasgeborene: effectiviteit en veiligheid

Neonatale polycythemie, meestal gedefinieerd als een veneus hematocriet ≥ 65%, kan leiden tot hyperviscositeit van het bloed. Naast een groot aantal symptomen op korte termijn kan polycythemie leiden tot verslechtering van de cerebrale perfusie, wat mogelijk is geassocieerd met een neurologische ontwikkelingsachterstand op latere leeftijd. Partiële wisseltransfusie wordt toegepast ter verlaging van het hematocriet. In dit artikel werd gezocht naar bewijs voor het gunstige effect van partiële wisseltransfusie op de neurologische ontwikkeling en naar bewijs voor de veiligheid van deze procedure. Op basis van de gevonden studies, die slecht van kwaliteit zijn, bestaat er geen bewijs voor een positief langetermijneffect van partiële wisseltransfusie. De procedure is mogelijk geassocieerd met een hoger risico op neonatale mortaliteit en het ontwikkelen van necrotiserende enterocolitis. Terughoudendheid lijkt geboden in het uitvoeren van een partiële wisseltransfusie bij asymptomatische of symptomatisch stabiele polycythemische pasgeborenen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren