Geaccrediteerde nascholing
Menu

Pijn bij pasgeborenen

  • 00Inleiding
  • 01Pijn: definities en epidemiologie
  • 02De gevolgen van pijn bij pasgeborenen
  • 03Pijn vaststellen
  • 04Pijnpreventie en -behandeling
  • 05Conclusie
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Sinds de erkenning, dertig jaar geleden, dat pijn bij pasgeborenen bestaat, heeft onderzoek naar pijn bij pasgeborenen een vlucht genomen. Toch blijven veel vragen over op het gebied van definitie en pathofysiologie. We weten dat de anatomische structuren voor pijngeleiding  ongeveer tussen 24 en 32 weken zwangerschapsduur functioneel zijn en er zijn sterke aanwijzingen dat pijn in het vroege leven consequenties heeft voor de latere ontwikkeling. Ondanks de beschikbaarheid van verschillende instrumenten om pijn bij neonaten objectief te meten, zitten hieraan veel haken en ogen door het ontbreken van een gouden standaard. Medische en verpleegkundige behandelmogelijkheden hebben in de afgelopen decennia niet geleid tot een afname van het aantal potentieel pijnlijke handelingen. Verpleegkundige interventies, zoals het bieden van begrenzing en ondersteuning, buidelen en toediening van sucrose leiden tot een afname van pijnscores. De analgetische effectiviteit van medicamenteuze behandeling met paracetamol en opiaten is nog onvoldoende onderzocht of valt tegen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van Ganzewinkel, C.J.L.M.
Flores, C.M.
Rubriek Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 juni 2021
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 15 - editie 2 - Nummer 2 | Angst en pijn

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de langetermijngevolgen van pijn op de neonatale leeftijd;
  • weet u hoe u pijn bij pasgeborenen kunt vaststellen;
  • kent u de beschikbare medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden van pijn bij pasgeborenen.