Geaccrediteerde nascholing
Menu

Pijn op de borst: een cardiale oorzaak bij kinderen is zeldzaam

Door op 08-09-2020
 • 00Inleiding
 • 01Oorzaken van pijn op de borst
 • 02
  Evaluatie van kinderen en adolescenten met pijn op de borst
 • 03Vervolg en beschouwing op de casuïstiek
 • 04Angst als oorzaak van precordiale pijn
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

De klacht “pijn op de borst” bij kinderen en adolescenten veroorzaakt vaak grote ongerustheid bij patiënt en ouders. In tegenstelling tot de situatie bij volwassenen is een cardiale oorzaak zeldzaam (≤ 1%) en is dan meestal het gevolg van supraventriculaire ritmestoornissen of, nog minder vaak, een peri(myo)carditis. Deze ziektebeelden gaan echter gepaard met een uitgebreider klachtenpatroon dan alleen pijn op de borst. Veel vaker wordt pijn op de borst bij kinderen musculoskeletaal bepaald of blijft het idiopathisch van aard; vaak speelt ook een disfunctionele ademhaling een rol. Ook een pulmonale oorzaak (zoals astma, pleurodynie of pneumothorax) moet worden overwogen.

Op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek kan een cardiale oorzaak in de overgrote meerderheid van de gevallen worden uitgesloten. Aanvullend onderzoek is, zeker met betrekking tot een cardiale oorzaak, zelden geïndiceerd. Slechts bij de aanwezigheid van specifieke ‘rode vlaggen’ kan overleg met, of verwijzing naar, een kinderarts-cardex of kindercardioloog zinvol zijn (zie kader 1).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Liem, E.T.
Tibosch, C.H.
Rubriek Casuïstiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2020
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 14 - editie 3 - Nummer 3| Cardiologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de differentiaaldiagnose van pijn op de borst;
 • kunt u een cardiale familieanamnese uitvragen;
 • kunt u met behulp van een zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek bij de overgrote meerderheid van de patiënten een cardiale oorsprong uitsluiten en patiënt en ouders geruststellen;
 • kunt u een inschatting maken bij welke patiënten een verwijzing naar de kinderarts-cardex of kindercardioloog geïndiceerd is.