Geaccrediteerde nascholing
Menu

Propranolol als profylaxebehandeling bij migraine is niet bewezen nuttig

Door op 08-03-2023

Migraine is bij kinderen een veelvoorkomende aandoening die een grote impact kan hebben op het dagelijks functioneren. Bij frequent optredende migraineaanvallen kan profylactische behandeling worden overwogen, bij kinderen meestal in de vorm van propranolol. Het bewijs voor het effect van propranolol als migraineprofylaxe bij kinderen wordt in richtlijnen beschreven als zwak en is voor een deel gestoeld op expert opinion. In deze kritische beschouwing van de huidige literatuur beschrijven we vier beschikbare gerandomiseerde gecontroleerde studies waarin propranolol werd vergeleken met placebo bij 117 kinderen met migraine. De studies zijn klein en van matige kwaliteit. Slechts één studie, uit 1974, laat een positief effect zien van propranolol, de andere drie studies vinden geen verschil tussen propranolol en placebo. Terughoudendheid bij het voorschrijven van propranolol als profylaxe van migraineaanvallen is dan ook geboden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren