Geaccrediteerde nascholing
Menu

Recidiverende luchtweginfecties bij peuters en kleuters

Wanneer is verder onderzoek nodig?

Luchtweginfecties bij peuters en kleuters komen frequent voor en passen meestal in het normale beloop van (virale) luchtweginfecties op deze leeftijd. Geruststelling van ouders en voorlichting over de blootstelling aan infecties (kinderdagverblijf) en het te verwachten beloop zijn belangrijk om overdiagnostiek en -behandeling te voorkomen. Blootstelling aan sigarettenrook dient vermeden te worden. Bij alarmsymptomen in presentatie en beloop van de infecties dient gericht en stapsgewijs diagnostiek plaats te vinden naar een mogelijk onderliggende stoornis in de afweer of een primair pulmonale oorzaak. Behandeling is afhankelijk van de onderliggende aandoening, maar richt zich zowel op behandeling van de infecties als op het voorkomen van schade aan de luchtwegen in de toekomst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren