Geaccrediteerde nascholing
Menu

Rectaal spoelen bij fecesincontinentie

Door op 16-12-2015

Rectaal spoelen wordt in toenemende mate toegepast als behandeling voor kinderen met fecesincontinentie zonder een neurogene of anatomische afwijking, wanneer de standaardbehandeling tekortschiet. Het gaat hierbij om fecesincontinentie op basis van functionele obstipatie en om solitaire fecesincontinentie. Valide onderzoek in deze patiëntengroepen ontbreekt vooralsnog. Publicaties over rectaal spoelen laten bij de meeste kinderen gunstige effecten zien, met een sterke afname van episoden van fecesincontinentie en een verbetering van het dagelijks functioneren. De effectiviteit op de lange termijn en strategieën voor het afbouwen van het rectaal spoelen zijn echter nog onbekend. Praktijkervaring suggereert dat rectaal spoelen een nuttige behandeloptie is bij een aantal kinderen met therapieresistente fecesincontinentie. Bij het toepassen van deze behandeling is samenwerking met een centrum met ervaring aan te bevelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren