Geaccrediteerde nascholing
Menu

Routinematig naald vervangen?

Wanneer moet de naald van een volledig implanteerbaar toedieningssysteem worden vervangen?

Een centraal veneuze lijn wordt vaak gebruikt in de behandeling van oncologische aandoeningen bij kinderen. Volgens protocol moet tijdens intraveneuze behandeling de naald van het volledig implanteerbare toedieningssysteem (VIT) standaard eenmaal per week worden vervangen om het infectierisico te verminderen. Deze naaldwissel kan bij kind en ouders stress veroorzaken. De vraag is daarom wat te doen als de behandelduur bijvoorbeeld tien dagen is. Is een naaldwissel dan wel echt nodig?

In dit artikel zoeken we op systematische wijze naar bewijs voor de noodzaak van het vervangen van een VIT-naald na een week. In de literatuur ontbreekt bewijs over de vervangingstermijn. Op basis van een observationele studie en expert opinion zijn er aanwijzingen dat een VIT-naald niet wekelijks hoeft te worden vervangen. Wij adviseren daarom om volgens het principe van ‘samen beslissen’ met patiënt en ouders te overwegen de naald langer in situ te laten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren