Geaccrediteerde nascholing
Menu

Screening congenitaal cataract: ‘blinde vlek voor kinderartsen’

 • 00Inleiding
 • 01Incidentie en oorzaken congenitaal cataract
 • 02Behandeling en prognose
 • 03Screeningsprogramma in Nederland
 • 04‘Blinde vlek’ in het ziekenhuis
 • 05Evaluatie internationale screeningsprogramma’s
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het congenitaal cataract vormt wereldwijd de meest voorkomende behandelbare oorzaak voor slechtziendheid op de kinderleeftijd. Het vroegtijdig screenen en daarmee behandelen van het cataract is dan ook belangrijk. De screening op congenitaal cataract in Nederland is goed georganiseerd voor neonaten die à terme geboren zijn en op tijd kunnen deelnemen aan het screeningsprogramma via de JGZ. Voor de extreem prematuur geborenen wordt eveneens in adequate screening voorzien door de ROP-onderzoeken via de oogarts. De neonaten die post partum nog langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven (zoals de matig- en laat-prematuren, en een deel van de dysmaturen) vallen echter volgens de huidige richtlijn buiten deze voorwaarden voor adequate en vroegtijdige screening. Wij pleiten ervoor om het onderzoek door middel van de rode fundusreflex bij deze specifieke groepen toe te voegen aan het door de kinderarts uitgevoerde standaardonderzoek van de pasgeborene in het ziekenhuis. Deze vaardigheid is gemakkelijk aan te leren. Naast het vroegtijdig opsporen van congenitaal cataract wordt hiermee voorzien in het screenen op andere congenitale aandoeningen, waarbij leukocorie een vroeg symptoom is zoals bij retinoblastoom.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bense, J.E.
Scheurer, C.D.
Schalij-Delfos, N.E.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 juni 2021
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 15 - editie 2 - Nummer 2 | Angst en pijn

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • bent u zich bewust van het belang van de neonatale screening op congenitaal cataract door de kinderarts, vooral bij laat-prematuren en dysmaturen;
 • kent u de principes van het onderzoek door middel van de rode fundusreflex;
 • weet u hoe de screening op cataract in Nederland georganiseerd is.