Geaccrediteerde nascholing
Menu

Screening van hormonale uitval na traumatisch hersenletsel

Post traumatisch hypopituïtarisme (PTHP) na traumatisch hersenletsel (THL) wordt  beschreven bij 10-61% bij kinderen. PTHP treedt meestal op binnen 1 jaar na THL, maar wordt in het algemeen gemist indien er niet gericht op wordt gelet. PTHP kan vroeg na THL optreden en herstellen in het eerste jaar, maar kan ook in de loop van het herstelproces optreden. Klachten veroorzaakt door PTHP kunnen erg lijken op het klachtenpatroon na THL. De kans op post traumatische stoornissen van de hypofyse voorkwab blijkt niet gerelateerd te zijn met de ernst van het hersenletsel. Wel wordt er een associatie beschreven tussen de ernst van THL en het optreden van de hypofyse achterkwabstoornis diabetes insipidus (DI). Zeer waarschijnlijk draagt adequate herkenning van PTHP en behandeling hiervan bij tot beter herstel van kinderen na THL. In de regio Leiden/Den Haag werd recent een screeningsprotocol opgesteld, dat hier wordt gepresenteerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren