Geaccrediteerde nascholing
Menu

Status astmaticus als uiting van anafylaxie: adrenaline

Een exacerbatie van astma is een veelvoorkomende oorzaak van acute benauwdheid bij kinderen. Acute benauwdheid kan soms een symptoom zijn van anafylaxie. Begeleidende cardiovasculaire symptomen en huidafwijkingen kunnen minder op de voorgrond staan of zijn in zeldzame gevallen zelfs afwezig. In deze groep patiënten is er een verminderde respons op inhalatie van selectieve bèta-2-sympaticomimetica. Adrenaline i.m., het middel van eerste keus bij anafylaxie, is dan geïndiceerd. Het moet niet uitgesteld of vergeten worden bij een acute benauwdheidsaanval bij anafylaxie, die zich presenteert met acute bronchoconstrictie als meest op de voorgrond staande symptoom. Omdat het vaak gaat om een potentieel levensbedreigende benauwdheidsaanval, waarbij snel gehandeld moet worden, dienen in een protocol of stroomschema voor de acute behandeling van astma de overweging anafylaxie en het toedienen van adrenaline i.m. voor te komen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren