Geaccrediteerde nascholing
Menu

Transfusie en transfusiereacties

Door op 09-03-2022
 • 00Inleiding
 • 01Erytrocytentransfusie
 • 02Trombocytentransfusie
 • 03Plasmatransfusie en overige bloedproducten
 • 04Transfusieproducten
 • 05Transfusiereacties
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Transfusie van bloedproducten heeft als doel het opheffen van een tekort aan cellen, eiwitten of bloedvolume. Onder een transfusiereactie verstaan we een bijwerking of complicatie van een transfusie. Er bestaan verschillende soorten transfusiereacties met verschillende pathofysiologie, waaronder allergische reacties, hemolytische reacties, koortsreacties en bacteriële contaminatie. Ze worden soms verklaard door een immunologische reactie tegen de cellen of eiwitten die bedoeld worden getransfundeerd, en soms door resten in het product of de bewaarvloeistof.

Preventie van transfusiereacties is de eerste stap, en daarbij is goede samenwerking nodig met het transfusielaboratorium. Als zich toch een transfusiereactie voordoet, zijn herkenning van en onderscheid tussen de verschillende reacties belangrijk. Hoewel alle patiënten met een transfusiereactie ABCDE moeten worden beoordeeld, verschilt de specifieke aanpak per soort reactie. Kennis van de pathofysiologie van de verschillende soorten transfusiereacties is nodig om vlot de juiste behandeling te kunnen inzetten en ook voor eventueel vervolgbeleid in samenspraak met het transfusielaboratorium.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Govers, A.M.A.P.
van Kampen, C.A.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 maart 2022
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 16 - editie 1 - Nummer 1 | Hematologie en transfusie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de basale achtergrond van de selectie van een transfusieproduct;
 • weet u hoe u een patiënt beoordeelt in geval van een transfusiereactie;
 • kunt u de meest voorkomende soorten van transfusiereacties onderscheiden;
 • kent u de pathofysiologie van de meest voorkomende en relevante transfusiereacties.