Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vaccinatie van prematuur geboren kinderen

Huidige kennis en adviezen

Het immuunsysteem van de prematuur geboren zuigeling is onrijp en de overdracht van maternale antilichamen is bij geboorte nog niet voltooid. Mede hierdoor zijn prematuren extra vatbaar voor infecties, waartegen soms gevaccineerd kan worden. Veelal worden te vroeg geborenen pas laat gevaccineerd omdat behandelaars menen dat in deze patiënten onvoldoende immuunrespons aanwezig is. Gebleken is echter dat de meeste vaccinaties bij prematuren op de gebruikelijke tijdstippen toegediend kunnen worden en dat er een voldoende immuunrespons is. Extreem jonge prematuren (< 32 weken zwangerschapsduur) hebben een verhoogd risico op cardiorespiratoire incidenten. Monitorbewaking van deze groep kinderen tot 24 à 48 uur na vaccinatie wordt dan ook geadviseerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Canho, Dr. R. del
Hulsmann, Dr. A.R.
Rubriek Casuïstiek
Publicatie 31 december 2007
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 1 - editie 2 - Nummer 2 | Vaccinaties