Geaccrediteerde nascholing
Menu

Van ALTE naar BRUE

Minder diagnostiek en opnames voor laagrisico kinderen met een acuut incident

Door op 14-09-2018
 • 00Inleiding
 • 01Epidemiologie ALTE
 • 02BRUE
 • 03Het stellen van de diagnose BRUE
 • 04Anamnese
 • 05Lichamelijk onderzoek
 • 06Risico-indeling
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Enkele decennia na de invoering van de term Apparent Life Threatening Event (ALTE) is er de Brief Resolved Unexplained Event (BRUE) als opvolger. Op grond van een nieuwe richtlijn is het nu mogelijk om kinderen met een acuut incident die voldoen aan de BRUE-criteria, in te delen in een laag of hoog risico op herhaling of onderliggend lijden. Laagrisico kinderen kunnen veilig naar huis ontslagen worden zonder of na beperkt aanvullend onderzoek en ouders kunnen enorm gerustgesteld worden met zo nodig een poliklinische controle. Bij kinderen in de hoogrisico categorie wordt het beleid opgesteld afhankelijk van de bevindingen bij presentatie. Het vaste stramien van de ALTE-richtlijn, waarbij voor alle kinderen aanvullend onderzoek werd aanbevolen, kan worden losgelaten. Dit draagt bij aan minder belasting voor de patiënt en zijn omgeving en zinnige en zuinige zorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kracht, F. van de
Goorhuis, J.F.
Rubriek Vanuit de klacht
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 september 2018
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 12 - editie 3 - Nummer 3 | Derdelijnszorg

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de diagnostische criteria waarbij een acuut incident een BRUE genoemd mag worden;
 • kunt u een patiënt met een acuut incident indelen in hoog- of laagrisico BRUE;
 • kunt u een diagnostisch beleid opstellen bij patiënten met een laagrisico BRUE;
 • kunt u onnodige diagnostiek bij of opname van een patiënt met een acuut incident voorkomen;
 • hebt u meer handvatten om ouders gerust te stellen.