Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wanneer een patiënt met een klacht over de dokter komt

 • 00Inleiding
 • 01Klachtrecht
 • 02Het (bemiddelings)gesprek
 • 03Tuchtrecht
 • 04Tuchtrechtuitspraken inzake kinderartsen
 • 05Impact van een tuchtklacht
 • 06Ten slotte
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel beschrijven we het doel en enkele belangrijke onderdelen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wegen waarlangs een klacht kan worden afgehandeld, passeren de revue en er worden tips gegeven voor het voorkomen of afhandelen van een klacht. We bespreken de onderwerpen waarover in relatie tot de zorg voor minderjarigen het meest wordt geklaagd bij de tuchtrechter. Ook beschrijven we de resultaten van een enquête naar de impact van een tuchtklacht op de kinderarts.

De juridische kaders met betrekking tot het verstrekken van informatie, het geven van toestemming voor behandeling en het ouderlijk gezag worden toegelicht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Leeuwenburgh-Pronk, Drs. W.G.
Hartwig, Dr. N.G.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 september 2017
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 11 - editie 3 - Nummer 3 | Ethiek en recht

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de regels rond wettelijk gezag en het geven van toestemming voor medische behandeling;
 • kent u de juridische kaders met betrekking tot het verstrekken van informatie;
 • heeft u een visie ontwikkeld hoe om te gaan met klachten van patiënten;
 • weet u over welke onderwerpen in de zorg voor minderjarigen het meest geklaagd wordt bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;
 • weet u dat een tuchtklacht invloed kan hebben op uw professionele handelen als kinderarts.