Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wat is de waarde van een calprotectinebepaling in de feces bij verdenking op een inflammatoire darmziekte bij kinderen?

Calprotectine is een bepaling in de feces die gebruikt kan worden in de diagnostiek van inflammatoire darmziekten (ibd). Regelmatig bestaat er twijfel of een coloscopie op basis van de klachten gerechtvaardigd is. Bij deze kinderen zou de calprotectinebepaling nuttig kunnen zijn om het aantal coloscopieën bij patiënten die geen ibd blijken te hebben, te verminderen.
Voor dit artikel werd gezocht naar studies over de diagnostische accuratesse van calprotectinebepaling in de diagnostiek van ibd. Er werden twee meta-analyses gevonden. De geïncludeerde studies werden uitgevoerd in een tertiaire setting met een hoge a-priorikans op ibd: 55% en 61%. De gevonden sensitiviteit van calprotectinebepaling was hoog: 0,92 en 0,98; de specificiteit was laag: 0,68 en 0,76.
De hoge sensitiviteit maakt dat een negatieve testuitslag kan bijdragen aan de besluitvorming om geen invasieve diagnostiek te verrichten. De matige specificiteit moet behoeden voor het te laagdrempelig bepalen van calprotectine, dat kan leiden tot onnodige invasieve diagnostiek bij vals-positieve uitslagen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de basisprincipes van en de indicaties voor calprotectinebepaling in de diagnostiek van ibd;
  • kent u de andere aandoeningen naast ibd die ook verhoogde calprotectinewaarden kunnen geven;
  • bent u op de hoogte van de aanbevelingen voor het gebruik van deze test in de algemeen kindergeneeskundige praktijk.