Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wat is het nut van bijvoeding bij pasgeborenen?

Door op 09-03-2021

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt het geven van bijvoeding met kunstvoeding naast de borstvoeding aan pasgeborenen af omdat het de borstvoeding zou kunnen ondermijnen. Bijvoeding om medische redenen is hierop een uitzondering. Een van de medische redenen is een verhoogd risico op hypoglykemie bij pasgeborenen door aanwezigheid van verschillende risicofactoren. Het is onduidelijk wat de invloed is van bijvoeding op het voorkomen van hypoglykemie. Daarnaast wordt als mogelijk nadelig effect van bijvoeding een negatieve invloed op het welslagen van de borstvoeding genoemd. In dit artikel worden zes studies besproken (4 RCT’s en 2 cohortstudies) die ingaan op de invloed van bijvoeding. Methodologisch valt op deze studies het nodige aan te merken. De invloed van bijvoeding op neonatale hypoglykemie blijkt in het geheel niet onderzocht. Daarnaast spreken de resultaten van de studies elkaar tegen over het effect van bijvoeding op het slagen van de borstvoeding.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren