Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 1 | Allergie

Dubbelblinde voedselprovocaties in de praktijk

Thema artikel

Dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocaties (dbpgvp) worden alom erkend als de gouden standaard voor de diagnostiek van voedselallergie. De nu nog veel gebruikte open provocatie kent een hoog risico (> 50%) op vals-positieve...

Naar artikel

De behandeling van constitutioneel eczeem bij kinderen

Thema artikel

Constitutioneel eczeem is een genetisch bepaalde huidaandoening (waarbij genen voor huid, immuunregulatie en atopie een rol spelen) met een chronisch recidiverend beloop. Het is vaak de eerste uiting van het atopiesyndroom. Jeuk is bij deze...

Naar artikel

Geneesmiddelenallergie

Thema artikel

Bij minder dan 10% van de ongewenste reacties op geneesmiddelen (org) gaat het om een allergie. Hoewel allergie voor antibiotica het vaakst voorkomt, gaat het in de meerderheid van de org niet om allergie. Bij org moet eerst met behulp van een...

Naar artikel

Anafylaxie

Thema artikel

Anafylaxie is een systemische, potentieel levensbedreigende allergische reactie die snel na contact met een allergeen (insect, voeding, geneesmiddel) kan ontstaan. Soms wordt er geen oorzaak gevonden voor de anafylactische reactie. Ook dan dient...

Naar artikel

Baby's met downsyndroom: thyroxine als profylaxe tegen schildklierdisfunctie

Bijzondere patiënten

Bij downsyndroom is sprake van een op alle leeftijden verhoogde en met het ouder worden toenemende prevalentie van auto-immuunhypothyreoïdie. Dit rechtvaardigt jaarlijkse controle van de schildklierfunctie (plasma-tsh- en- ft4-bepaling)....

Naar artikel

Omalizumab voor kinderen met ernstig astma

In Nederland nog vrijwel niet toegepast

Bijzondere indicaties

Omalizumab is in Nederland geregistreerd als aanvullende behandeling voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar met allergisch astma, die persisterend klachten houden ondanks maximale conventionele therapie. De gegevens uit de studies zijn...

Naar artikel

Carnitine en vetzuren zijn zinvol bij de behandeling van ADHD (voor)

Voor en tegen

ADHD is een neurobiologische aandoening met grote psychosociale consequenties. De medicamenteuze therapie dient hierop gericht te zijn. Een deel van de adhd-patiënten reageert niet of matig op de standaardtherapie van methylfenidaat en...

Naar artikel

Carnitine en vetzuren zijn zinvol bij de behandeling van ADHD (tegen)

Voor en tegen

De wetenschappelijke literatuur biedt tot op heden geen rationeel houvast voor het idee dat toediening van voedingssupplementen (zoals carnitine en visolie) een zinvolle bijdrage kan vormen bij de behandeling van adhd. Neuro-imaging,...

Naar artikel

Druk gedrag: wanneer is het ADHD?

Vanuit de klacht

ADHD is een frequent voorkomende aandoening, die goed door de algemeen kinderarts gediagnosticeerd en behandeld kan worden. De meeste kinderen hebben een of meer comorbiditeiten. Bij een minderheid van de kinderen is uitgebreide diagnostiek van...

Naar artikel

Een pasgeborene met bradycardieën en saturatiedalingen

Klinisch redeneren in de praktijk

Besproken wordt een zuigeling, geboren bij een graviditeitsduur van 35 weken, met bradycardieën en saturatiedalingen. Aan de hand van de klinische verschijnselen en het klinische beloop worden de differentiële diagnose en het aanvullend...

Naar artikel

Nieuwe GINA-richtlijn voor astmabehandeling

Aan te bevelen voor gebruik in de kindergeneeskundige praktijk?

Evidence-based pediatrics

De nieuwe gina-richtlijn voor de behandeling van astma werd door twee onafhankelijke onderzoekers beoordeeld met het agree-instrument. Dit is een gestandaardiseerd instrument om de validiteit en de toepasbaarheid van evidence-based richtlijnen te...

Naar artikel

Is bepaling van totaal IgE zinvol?

Vraag en antwoord

Wat is de betekenis van het totaal-IgE-gehalte voor de diagnostiek van allergie? IgE wordt gemeten in serum en uitgedrukt in internationale eenheden (IE)( international unit ; IU) per ml (IU/ml of IE/ml). Eén IE komt overeen met 2,4 ng/ml....

Naar artikel

De opkomst van de kinderallergologie

Gesprekken met Johanna Rijntjes en Maarten Hoekstra

Interview

Kinderallergologie is het jongste kindergeneeskundige subspecialisme. Lange tijd bestond er geen samenwerkingsverband en weinig contact tussen de in allergologische problematiek geïnteresseerde kinderartsen. De aard van de problematiek leidt...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte