Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 1 | De pasgeborene

Overdracht van de zorg voor risicozuigelingen van ziekenhuis naar consultatiebureau

In gesprek met Walther Tjon A Ten en Magda Boere-Boonekamp

Interview

De begeleiding van gezonde pasgeborenen en zuigelingen is in Nederland in handen van consultatiebureaus (cb). Zieke pasgeborenen starten in het ziekenhuis, maar meestal kan de kinderarts de zorg op zeker moment, althans voor een groot deel,...

Naar artikel

De prognostische waarde van cerebralefunctiemonitoring bij de asfyctische pasgeborene

Thema artikel

Met een cerebral function monitor (cfm) kan op eenvoudige wijze continu de elektrische hersenactiviteit bij de pasgeborene gemeten worden. Het bewerkte eenkanaals eeg wordt het amplitudegeïntegreerde eeg (aeeg) genoemd. Er bestaat een goede...

Naar artikel

Cytomegalovirusinfecties bij de pasgeborene: herkenning en behandeling

Thema artikel

Congenitale infectie met cytomegalovirus (cmv) is een belangrijke oorzaak van ontwikkelingsachterstand en doofheid op de kinderleeftijd. In Nederland komt deze infectie voor bij 1 op de 200 pasgeborenen. Slechts bij 10% van de geïnfecteerde...

Naar artikel

Preventie en behandeling van bronchopulmonale dysplasie

Casuïstiek

Bronchopulmonale dysplasie (bpd) is een ernstige longaandoening met belangrijke langetermijnconsequenties, die frequent voorkomt na extreme vroeggeboorte. De mogelijkheden voor preventie van zowel vroeggeboorte als bpd zijn beperkt. Antenatale...

Naar artikel

Neonatale hypoglykemie: oorzaak, screening en aanpak

De controverses nader belicht

Vanuit de klacht

Het is onduidelijk bij welke glucoseconcentratie er sprake is van een neonatale hypoglykemie die tot permanente neurologische schade zal leiden. Onduidelijkheid over de definitie van neonatale hypoglykemie leidt tot controverses over screening,...

Naar artikel

Een natte navel

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een (aantal) foto(’s) en een korte omschrijving. Op pagina 60 en op www.praktischepediatrie.nl kunt u uw diagnose controleren. Op de afdeling kindergeneeskunde lag een...

Naar artikel

Klinische farmacologie bij zuigelingen

Farmacotherapie

De hoofddoelstelling van klinische farmacologie is om bij elke individuele patiënt (bij)werkingen te voorspellen op basis van farmacokinetische (pk, concentratie/tijd) en farmacodynamische (pd, concentratie/effect) variabelen. Farmacokinetiek...

Naar artikel

Een tiener met achterblijvende lengtegroei: waar zit de knik?

Klinisch redeneren in de praktijk

Een 12 jaar oude jongen werd verwezen naar de kinderpoli wegens kleine gestalte en beginnende puberteitsontwikkeling. Tussen zijn 5e en 10e levensjaar was hij al drie keer door een kinderarts gezien wegens kleine lengte. Zijn achterblijvende...

Naar artikel

Protonpompremmers bij zuigelingen: zijn ze effectief?

Evidence-based pediatrics

Het gebruik van protonpompremmers (ppr’s) bij de behandeling van gastro-oesofageale refluxziekte (gorz) bij zuigelingen neemt wereldwijd toe. Er is discussie over de effectiviteit en de veiligheid van ppr’s bij deze groep. Dit artikel...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte